Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Železniční stavitelství

Vlečka areálu Železničního stavitelství ve Slatině navazuje na východní zhlaví železniční stanice Brno-Slatina. Na kolejišti stojí odstavené lokomotivy firmy Železničního stavitelství. Vedle je pak odstavená silniční stavební technika firmy Železničního stavitelství. Délka kolejí této vlečky je poměrně krátká. Vlečka je vůči železniční stanici ČD zabezpečena sklopnou výkolejkou.
Vlečka Železničního stavitelství zřejmě podle všeho spolupracuje s vlečkou traťového hospodářství ve stanici Brno-Slatina a je možné, že firma ŽS má tyto manipulační koleje ČD pronajaty.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Jižní zhlaví Brno-Slatina. Počátek vlečky ŽS. Počátek vlečky ŽS. Vlečka ŽS. Lokomotivy ŽS.
Vlečka ZS Vlečka ZS
Lokomotivy ŽS. Lokomotivy ŽS.

Feldbahn model Úzkokolejné železnice