Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Zetor a předávací kolejiště ve Slatině

Vlečka a předávací kolejiště firmy Zetor-Brno má svůj počátek na severním zhlaví stanice Brno-Slatina. Vlečka do Zetoru měří cca 3 km a hned za stanicí Brno-Slatina je velké předávací kolejiště a to nejen pro vlečku do Zetoru. U předávacího kolejiště se také nachází lokomotivní depo vlečky, které je dnes bez obslužného vozidla. Součástí předávacího kolejiště vlečky pro Zetor je také předávací kolejiště i pro další vlečky jako např. pro firmu Dieffenbacher, EON anebo bývalý sklad Ovoce-Zeleniny.
Další úsek vlečky do Zetoru je souběžný s tratí z Brna do Veselí nad Moravou. Kolej vlečky se odděluje od hlavní dvojkolejné železnice se u nadjezdu na ulici Olomoucká. Dále vlečka do Zetoru překonává ocelovým nosníkovým mostem hlavní silniční výpad do Olomouce a posléze končí v areálu Zetoru s krátkou odbočkou do spalovny firmy SAKO.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Severní zhlaví Brno-Slatina. Počátek vlečky Zetor. Počátek Vlečky Zetor. Vlečka Zetor. Odvratná kolej vlečky.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Depo vlečky Zetor. Předávací kolejiště. Depo vlečky Zetor. Předávací kolejiště. Předávací kolejiště.
Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor
Konec předávacího kolejiště. Vlečka Zetor. Vlečka Zetor. Vlečka Zetor. Vlečka Zetor.
Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor Vlečka Zetor
Vlečka Zetor. Vlečka Zetor. Vlečka Zetor. Vlečka Zetor. Brána firmy Zetor.

Feldbahn model Úzkokolejné železnice Zetor