Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Ovoce a zelenina

Vlečka a předávací kolejiště bývalé firmy Ovoce - Zelenina navazuje na předávací kolejiště vlečky firmy Zetor. Vlečka do bývalého areálu Ovoce a Zeleniny je dnes nepoužívaná, protože uživatelé a nájemci areálu Ovoce - Zeleniny nepotřebují těžkou přepravu předmětů. Obsluhu původní vlečky do areálu Ovoce - Zeleniny zajišťovala vlečková lokomotiva z vlečkového depa, které se nacházelo u předávacího kolejiště vlečky do skladů Ovoce - Zeleniny.
Železnice vlečky v areálu Ovoce a Zeleniny má dvě provozní koleje (dnes neprovozní) vybavené výkolejkami. V areálu Ovoce a Zeleniny jsou použity žlábkové tramvajové koleje.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Výhybka vlečky OZ. Vlečka Ovoce-Zelenina. Počátek vlečky OZ. Vlečka Ovoce-Zelenina. Vlečka Ovoce-Zelenina.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Depo vlečky. Vlečka Ovoce-Zelenina. Vlečka Ovoce-Zelenina. Vlečka Ovoce-Zelenina. Vlečka Ovoce-Zelenina.

Feldbahn model Úzkokolejné železnice Zahradní železnice