Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Páteřní vlečka v centru Brna

Páteřní vlečka podél řeky Svitavy v centru Brna napojuje a sdružuje několik vlečkařů-podniků, které používají nákladní servis ČD. Páteřní kolej této vlečky je zaústěna do seřaďovacího nádraží v Brně-Maloměřicích ze kterého je také obsluhována. Na tuto páteřní kolej je připojena vlečka a její předávací koleje od Tepláren Brno. Dále je napojena vlečka bývalé Drogerie. Na druhém konci Svitavské páteřní vlečkové kolejové spojky je napojena vlečná dráha firmy Šmeral Brno a po cca dalších 500-800m je napojena vlečná železnice plynařské firmy Linde Brno včetně jejich předávacích kolejí. Zároveň je zde vidět i snesené úseky části předávacích kolejí i dalších nakládkových kolejí dalších bývalých účastníků - firem vlečkového provozu, které své vlečkové koleje již demontovaly. Např. areál bývalých Jatek Brno. Tato páteřní kolej vlečkařů v centru Brna má několik úrovňových silničních přejezdů, u kterých je dopravní zabezpečení ručně ovládáno obsluhou vlečky - posunovači a strojvedoucím. Obrázky páteřní vlečné železnice vedoucí podél Svitavy je možno spatřit níže.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Hlavní přípojka ze stanice Brno-Maloměřice. Hlavní přípojka ze stanice Brno-Maloměřice. Hlavní přípojka ze stanice Brno-Maloměřice. Hlavní přípojka ze stanice Brno-Maloměřice. Hlavní přípojka ze stanice Brno-Maloměřice.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Most přes Svitavu - Hl. vlečková kolej. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Úsek podél Svitavy. Linde - předávací kolej.

Feldbahn model Zaniklé železnice Modelová železnice