Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Unistav-Zapa

Vlečka areálu Unistav-Zapa se nachází v Brně-Přízřenicích a slouží k odvozu stavebních hmot, jejichž výrobou se firma zabývá. Jelikož firma dává přednost transportu po silnici, tak železniční vlečka do jejího areálu je spíše nevyužívaná, navíc druhý konec kolejí této vlečky byl od páteřní vlečky odpojen jak je patrné na snímcích. Seřazovací kolejiště této vlečky se pak nachází asi 500 m od připojení této vlečky na hlavní kolej tohoto vlečkového systému. přez tuto vlečku zároveň přechází přejezd ulice Přízřenické a hned za ním je brána areálu firmy Unistav-Zapa spolu s odvratnou výkolejkou.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Výhybka vlečky Unistav. Brána areálu Unistav. Přejezd Přízřenická. Kolej hlavní vlečky. Konec koleje druhého vjezdu.

Úzkokolejné železnice Modelová železnice