Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Teplárna Brno

Teplárna Brno má vlečku navazující na starou dráhu Brno-Tišnov. Předávací kolejiště nákladních vozů je pod náspem nové železnice Brno-Tišnov nebo Brno-Česká Třebová. Napojení této vlečky do Tepláren Brno je přez páteřní spojovavcí kolej vlečkové sítě v centru Brna, která je napojená do seřaďovacího nákladního nádraží Brno-Maloměřice. Vlečka je dnes poměrně méně využívána o čemž svědčí zarostlé předávací kolejiště - nádraží vedle železničního náspu trati Brno - Česká Třebová. Poblíž předávacího kolejiště Tepláren Brno je také již slepá kolej bývalé Tišnovky, která končí ve křoví jak je vidět na obrázku.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Teplárna Brno. Konec předávacího kolejiště. Předávací kolejiště. Konec předávacího kolejiště. Předávací kolejiště.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Předávací kolejiště. Předávací kolejiště. Předávací kolejiště. Předávací kolejiště. Teplárna Brno.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Předávací kolejiště. Počátek předávacího kolejiště - vlevo původní Tišnovka. Koleje spojovací vlečky (Tišnovka). Koleje spojovací vlečky (Tišnovka). Koleje spojovací vlečky (Tišnovka).

Feldbahn model Zaniklé železnice Modelová železnice