Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Šmeral Brno

Vlečka Šmeral Brno odbočuje z páteřní spojovaní vlečkové koleje ve středu Brna. Z páteřní vlečkové koleje vedoucí podél řeky Svitavy odbočují tři koleje (tři výhybky) do areálu Šmeralových závodů. Vlečka do Šmeralových závodů je plně využívána pro dopravu a přepravu materiálu i hotových výrobků jmenované firmy Šmeral. K posunu na této vlečce je používána závodní lokomotiva řady T211.0 nebo T212.0.
Jak je vidno z obrázků, koleje vlečky do Šmeralových závodů klesají z kopce do areálu z důvodů zabránění ujetí vozů na koleje vlečky. Vlečka Šmeral Brno nemá venkovní předávací kolejiště - zřejmě z důvodů místa a také menšího počtu předávaných vozů než např. Teplárna Brno nebo Linde Brno.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Šmeral Brno. Vlečka Šmeral Brno. Vlečka Šmeral Brno. Vlečka Šmeral Brno. Vlečka Šmeral Brno.

Zaniklé železnice Modelová železnice