Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka do panelárny Brno-Chrlice

Vlečka do panelárny v Brně - Chrlicích má začátek na východním zhlaví stejnojmenné železniční stanice ČD. Předávací kolejiště vlečky do panelárny je přímo ve stanici Brno-Chrlice. Vlečka do panelárny má poměrně velkou délku a to cca 3km. Dnes je vlečka využívána firmami, které mají své sídlo v areálu Chrlické panelárny. Železnice vlečky je poměrně často obsluhována. Hlavní obslužné vozidlo je posunovací lokomotiva ČKD typu T211.0 a je majetkem vlečkaře. Vlečka je standartně zaústěna do zhlaví předávacích kolejí vlečky Chrlického nádraží přez odvratnou kolej.
V areálu Chrlické panelárny sídlí několik firem z nichž některé vlečku hojně využívají. Jedná se především o přepravu velmi těžkých nákladů, zejména hutního materiálu.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Odvratná kolej. Odvratná kolej. Odvratná kolej. Obsluha vlečky T211.0. Vlečka panelárna.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka panelárna. Vlečka panelárna. Vlečka panelárna. Vlečka panelárna.

Feldbahn model Feldbahn-Diana