Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka obilných skladů a sil

Vlečka do areálu obilných skladů a sil se nachází v Brně - Chrlicích je poměrně krátká - celková délka trati vlečky od předávacího kolejiště na nádraží v Brně - Chrlicích do areálu skladů měří cca 300-400m. Vlečka je obsluhována malou posunovací lokomotivou T211.0 nebo T212.0, která je majetkem místního vlečkaře. Vlečka do obilných skladů má také odvratnou kolej, která může sloužit k předávání vozů vlečky. Avšak k předávání vozů určených pro obsluhu vleček v Brně - Chrlicích dochází zřejmě na předávacích kolejích na nádraží Brno - Chrlice.
Vlečka do obilných skladů je plně funkční a nezdá se že by měla být zrušena. Je velmi dobrou předlohou pro uživatele modelových železnic, kteří se chystají něco podobného modelovat. Objekty skladovacích sil totiž nabízí jednoduché a nenáročné předlohy modelů objektů železničních vleček.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Předávací kolejiště. Vlečka obilné silo. Odvratná kolej. Vlečka obilné silo. Vlečka obilné silo.
Vlečky Brno
Vlečka obilné silo.

Feldbahn model Modelová železnice Úzkokolejné železnice