Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Letiště-Brno

Vlečka a předávací kolejiště Letiště-Brno jsou přímo ve stanici ČD Brno-Slatina. Železniční vlečka pro přepravu cisternových vozů s leteckým petrolejem je zaústěna do předávací koleje na jižním zhlaví stanice ČD Brno-Slatina. Vlečka na Letiště-Brno je uzamknuta výkolejkou. Před rokem 1989 se hojně využívala neboť Letiště-Brno v té době sloužilo jako náhradní letecká základna Československé armády. V dnešní době význam této železniční vlečky poněkud poklesl, avšak její zrušení nehrozí z důvodu stálého leteckého provozu Brněnského letiště.
Obsluhu této železnice - vlečky na Letiště-Brno zajišťuje vlečkař vlastní lokomotivou nebo přepravce cisternové soupravy na účet vlečkaře.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Jižní zhlaví Brno-Slatina. Vlečka na letiště. Vlečka na letiště. Vlečka na letiště. Vlečka na letiště.
Vlečka letiště Vlečka letiště Vlečka letiště Vlečka letiště Vlečka letiště
Vlečka na letiště. Vlečka na letiště. Vlečka na letiště. Vlečka na letiště. Vlečky na letiště.

Feldbahn model Úzkokolejné železnice Felbahn Diana