Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Kovošrot Brno

Vlečná dráha Kovošrot Brno byla za posledních 10 let značně zredukována. Byly vyňaty výhybky a zrušeny četné výtažné i manipulační koleje. Nicméně manipulace se starým železem a jeho doprava musí zůstat na kolejích pro jeho značnou hmotnost. Vlečka do Kovošrotu Brno byla také součástí vlečky do místních Stavebnin Brno. Tato část vlečky je již dávno snesena a byla nahrazena asfaltovou komunikací. Předávací kolejiště, ale zůstalo zachováno a slouží pro odstavení nákladních vagonů z Kovošrotu Brno. Obsluhu vlečky Kovošrotu má na starost lokomotiva T458.1. Používané vozy na vlečce jsou většinou vysokostěnné otevřené čtyřosé nákladní vozy.
Jak je patrné z níže uvedených obrázků, chybí na vlečce Kovošrotu mnoho vyjmutých výhybek a jeden angličan. Byla tak zrušena jedna kolej výtažná a asi čtyři koleje manipulační. Tak vlastně dnešní vlečka obsluhuje pouze firmu Kovošrot Brno. Ostatní firmy, které jsou zde v nájmu nebo jsou součástí areálu tuto vlečku spíše nevyužívají. Na spodních obrázcích vpravo je vidět zrušené koleje vlečky v areálu bývalých Stavebnin Brno, krerá byla napojena na vlečku Kovošrotu.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno. Vlečka Kovošrot Brno.

Feldbahn model Modelová železnice