Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Jatka a Mrazírny Brno

Vlečka do Brněnských jatek a mrazíren navazuje na vlečku Linde. Vlečka do Brněnských jatek je již dnes nepoužívaná jak svědčí obrázky. Na jejím konci vyrostla nová remíza pro posunovací lokomotivu firmy Linde. Kolej vlečky do Brněnských jatek a mrazíren končí v jejich areálu těsně za bránou areálu bývalých Brněnských jatek, kde zarůstá i sama odbočující výhybka. Na konci vlečky (odbočující kolej vlevo) lze vidět také novou remízu pro malou posunovací lokomotivu T211.0. Původní vlečka zde dále pokračovala přes železniční přejezd do areálu bývalých škrobáren. Dnes je tato kolej již snesena včetně všech výhybek a objekty bývalých škrobáren jsou srovnány se zemí.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Jatka a Mrazírny Brno. Vlečka Jatka a Mrazírny Brno. Vlečka Jatka a Mrazírny Brno. Vlečka Jatka a Mrazírny Brno. Vlečka Jatka a Mrazírny Brno.

Feldbahn model Modelová železnice Zaniklé železnice