Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka a předávací kolejiště Ferona Přízřenice

Vlečka a předávací kolejiště železářské firmy Ferona v Brně-Přízřenicích navazuje na hlavní vlečkovou kolej vedoucí ze stanice ČD Modřice u Brna. Slouží zároveň ještě několika firmám, přez jejichž areály prochází. Hlavní dopravní zátěž vlečky využívá hlavněš Ferona pro přepravu těžkého hutního materiálu od výrobců hutního materiálu - Ostrava - Nová huť, Třinecké železárny, Válcovny Bohumín apod. Na předávacím kolejišti stálo několik souprav nákladních vozů převážející tento materiál. Železniční vlečka do firmy Ferona je položena ve vodorovné niveletě, má svoji vlasní kolejovou váhu a také hnací vozidlo, pro které je postavena remíza na konci předávacího (seřazovacího) kolejiště. Kolejiště z areálu Ferony dále pokračovalo do vedlejších areálů ve kterých se ale již nevyužívají. Hlavní kolej do areálu Ferony vede přez skladovací areál firmy Tart (modrá vrata).
Firma Ferona Brno má ještě jednu vlečku vedoucí do areálu na Vídňské ulici a která je zaústěna do stanice ČD Brno-Horní Heršpice.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Hlavní kolej vlečky. Seřazovací kolejiště. Seřazovací kolejiště. Seřazovací kolejiště. Vlečka Ferona+Tart.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Ferona+Tart. Vlečka Ferona+Tart. Vlečka Ferona+Tart. Kolejová váha. Vlečka Ferona.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Remíza hnací loko. Remíza hnací loko. Remíza hnací loko. Neužívaná vlečka sousedního areálu. Vlečka Ferona.

Úzkokolejné železnice Zahradní železnice Modelová železnice