Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Drogerie Brno

Vlečka Drogerie Brno se nachází na konci páteřní vlečky podél řeky Svitavy již na drážním tělese staré Tišnovky. Vlečka do Drogerie Brno je zaústěna do koleje spojovací vlečky odvratně a má tudíž výtažnou kolej na tělěse staré Tišnovky. Vlečka do Drogerie je obsluhována malou motorovou lokomotivou T211.0 nebo původně T334.0. Dnes již Vlečka Drogerie není spíše obsluhována - používána a spíše zarůstá náletovými dřevinami a rostlinami. Doufejme, že tomu tak nezůstane a provoz bude opět obnoven uživateli objektu areálu Drogerie Brno. Obrázky ze zmíněné vlečky v Brně - Židenicích pořídili příznivci a fotiči vleček a modelové železnice. Na přiložených fotografiích je vidět i koncové zarážedlo výtažné koleje vlečky. Dřív kolej pokračovala jako stará Tišnovka přez Lesenský zářez do Králova Pole.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno. Vlečka Drogerie Brno.

Feldbahn model Zaniklé železnice Modelová železnice