Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Dopravní stavby

Vlečka Dopravní stavby Olomouc se nachází na konci seřaďovacího vlečkového kolejiště v Brně-Přízřenicích, kde je také připojena ke kolejím vedoucím k síti ČD. Firma Dopravní stavby používala tuto vlečku pro přepravu a překládku betonových panelů a nosníků pro stavbu železobetonových silničních a dálničních mostů. Vlečku Dopravních staveb dnes zřejmě vlastní firma Skanska, která ji ovšem příliš nevyužívá. Vlečka bývalých Dopravních staveb Olomouc postupně zarůstá náletovými dřevinami. Pouze koleje za bránou areálu jsou poněkud čistší, protože jsou zde betonové panely a dochází zde k překládce sypkých materiálů.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka Dopravní stavby. Vlečka Dopravní stavby. Vlečka Dopravní stavby. Vlečka Dopravní stavby. Vlečka Dopravní stavby.

Zahradní železnice Modelová železnice