Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka Dieffenbacher

Část železniční vlečky a předávací železnice firmy Zetor-Brno používá také vlečka do firmy Dieffenbacher. Dnes je tato vlečka nepoužívá z důvodu zřejmě vysokých cen železničních vozů plynových cisteren na dusík, protože firma Dieffenbacher dnes vozí zmíněný plyn po silnici a dotyčná vlečka vesele zarůstá náletovými dřevinami, přičemž ještě před cca. 5 lety byla tato železniční vlečka ve Slatině čile využívána. Dnes je vlečná dráha již silně zarostlá náletovými dřevinami a na kolejích v areálu firmy Dieffenbacher stojí návěsové cisterny s technickými plyny.
Obsluhu této vlečky zajišťovala lokomotiva z lokomotivního depa vlečky Zetor. Celková délka vlečkové koleje Dieffenbacher je cca 500 m.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Počátek vlečky Dieffenbacher. Vlečka Dieffenbacher zarůstá. Stojící auta na kolejích. Koleje vlečky pod mostem. Koleje vlečky pod mostem.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Cisterna návěsu s plynem v areálu. Kolej vlečky do Zetoru. Předávací kolejiště.

Feldbahn Diana Úzkokolejné železnice