Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka traťové služby ve Slatině

Vlečka traťové služby ČD ve Slatině je součástí nádražního areálu stanice Brno-Slatina. Je postavena z původní volné skládky bývalé ČSD. Dnes na bývalých manipulačních kolejích stojí soupravy traťové služby ČD. Na skládce jsou pak nové i vyřazené pražce, hromada štěrku a další součásky pro výstavbu kolejového svršku. Obsluhu vlečky traťové služby zajišťuje lokomotiva traťové služby ČD.
Původní kolejiště současné vlečky traťové služby sloužilo krom volné skládky také původně jako odstavné koleje pro cisternové vozy s kerosinem pro Letiště-Brno. Před rokem 1989 sloužilo totiž letiště v Brně-Slatině pro armádní účely, takže vozový obrat cisteren s palivem pro armádní letadla byl obrovský.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka traťové služby Slatina. Vlečka traťové služby Slatina. Vlečka traťové služby Slatina. Vlečka traťové služby Slatina. Zhlaví vlečky traťové služby.
Vlečky Brno Vlečky Brno
Zhlaví vlečky traťové služby. Skládka traťové služby.

Feldbahn model Úzkokolejné železnice