Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečka traťové služby v Králově Poli

Vlečka traťové služby ČD v Králově Poli pochází někdy z poloviny 70-tých let, kdy je využívalo železniční vojsko. Její koleje sloužily také k odstavení a demontáži (rozřezání) vyřazených parních lokomotiv (475.0, 423.0). Posléze sloužila k rozebírání starých kolejových polí a k uložení nových kolejových polí železnice pro výměnu na úseku trati Brno - Tišnov. Dále zde bylo skladován další příslušenství pro montáž kolejí železnice jako jsou kolejové spojky, podkladnice a přídržnice.
Dnes je kolejiště vlečky traťového hospodářství způli zarostlé náletovými dřevinami a také zmizely některé kolejové spojky kolejí na kolejišti vlečky. Na ploše se dnes povalují pouze gumové podkladnice pod ocelové podkladnice. Obsluhu vlečky traťového hospodářství zajišťuje většinou příslušná lokomotiva traťové služby ČD dříve ČSD.


Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Západní zhlaví stanice ČD Brno - Kr. Pole. Západní zhlaví - počátek vlečky ČD. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby.
Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno Vlečky Brno
Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Vlečka traťové služby. Nádraží Brno-Kr. Pole.

Feldbahn model Modelová železnice Úzkokolejné železnice