Vlečky Brno

Železniční vlečky Brno

Vlečky Brno - přehled:

Stránky Vlečky Brno jsou zaměřeny na historii i současnost železničních vleček v Brně. Mnohé fotozáběry jsou vhodné pro stavitele modelových železnic - modelové železniční vlečky. V Brně se nachází velké množství těchto kolejových vlečkových tratí a drah. Jen v centru Brna vede jedna páteřní spojovací kolej vlečky, která vychází z původní Tišnovky - stará lokální dráha Brno-Tišnov. Vlastně na staré Tišnovce fungují vlečky dvě. Jedna v centru Brna a druhá je v Králově Poli u Královopolské strojírny. Páteřní spojovací vlečná kolej v centru Brna spojuje vlečky Tepláren Brno, vlečku Šmeral Brno, Plyn-Linde Brno, Jatka Brno (zrušená-omezená - ještě je možno obnovit). Tato páteřní spojovací vlečková kolej je zaústěna na seřaďovací nádraží v Brně-Maloměřicích. Další vlečkou v centru Brna je vlečná dráha vedoucí na BVV - Brněnské veletrhy a výstaviště. Předávací kolejiště této BVV-vlečky je u nádraží Brno-Dolní. Dále koleje vedou jen na BVV do Pisárek ulicí Poříčí. Druhá vlečka vedoucí po kolejích staré Tišnovky je vlečka do Královopolské strojírny a Brněnské spalovny - teplárny. Krom těchto dvou průmyslových provozoven zde také již snesená vlečka do výstrojního skladu armády. Další zajímavou vlečkou v Brně je vlečná dráha do Kovošrotu Brno a Stavebnin. Vlečka do areálu Stavebnin je již snesená a nefunguje. Zůstalo zachováno jen několik kolejí v chodníku na bývalém úrovňovém silničním přejezdu.
Jako další zajímavou předlohu modelové železnice je vlečka vedoucí do panelárny v části Brno-Chrlice, která má větší délku - cca 3 km a vedena převážně v rovinné niveletě. Pro stavby modelové železnice jsou zajímavé záběry také z Chrlic a to ze skladů (a vlečky) zemědělských produktů tamtéž.
Další bohatou stanicí ČD na vlečkové dráhy v Brně je Slatina. Z této železniční stanice vychází celkově pět vlečkových železnic z nichž jedna se větví do dalších čtyřech vlečkových sítí. Některé z nich jsou již zarostlé náletovými dřevinami a možná budou i sneseny. Jiné se, ale čile využívají téměř každý pracovní den s přepravou železničních nákladních vozů s obsahem mířící do závodu vlečkaře i z něj.
Další velký vlečkový areál v Brně se nachází na jihu města mezi Brnem a Modřicemi. Obsluhuje zejména firmu Ferona a některé další firmy.